Projecten » Cultuurtechniek » Herinrichting Baakse Beek – Oosterwijkse Vloed

Herinrichting Baakse Beek – Oosterwijkse Vloed

Sturris Laren B.V. heeft in opdracht van Waterschap Rijn en IJssel in grote lijnen de herinrichting van de Baakse Beek- Oosterwijkse Vloed uitgevoerd.

De Baakse Beek is door ons heringericht als ecologische verbindingszone. Vlakbij de aantakking van de Oosterwijkse Vloed zijn zogenaamde stapsteen toegepast. Langs de Oosterwijkse Vloed waren de onderhoudspaden er slecht aan toe. Deze zijn tegelijk met de herinrichting van de Baakse Beek verbeterd. Dit met het resultaat dat in de toekomst het onderhoud goed, veilig en efficiënt kan worden uitgevoerd door Waterschap Rijn en IJssel.

De werkzaamheden bestonden uit:

  • Baggeren van beide watergangen;
  • Ecologische verbindingszones maken;
  • Onderhoudspaden verbeteren;
  • Herstellen van land van omliggende grondeigenaren;
  • Stapsteen toepassen.
×
MENU