Projecten » Cultuurtechniek » Herinrichting Dortherbeek

Sturris Laren heeft in opdracht van Waterschap Rijn & IJssel de Dortherbeek is weer in de oude luister hersteld. De opdracht stond in het teken van natuurlijk inrichten van het traject tussen landgoed Kranengoor (Laren) en langgoed Dorth (Bathmen). De Dortherbeek verbindt de oostelijk gelegen landgoederen (Ampsen, Verwolde, Dort en Oxe) met de uiterwaarden van IJssel, hierdoor kunnen vooral kleine zoogdieren (Dassen en Salamanders) tussen deze natuurgebieden trekken. Natuurlijk inrichten betekende in het geval van de Dortherbeek dat we de oevers minder steil maakten en op sommige plekken mocht de beek weer meanderen, kronkelen. Dat zijn vormen van beekherstel. Door beken natuurlijker in te richten wordt het water schoner en planten en dieren hebben meer kansen om te overleven.

  • Het werk bestond globaal uit de volgende werkzaamheden:
    het uitvoeren van rooi werkzaamheden;
  • het verwijderen en plaatsen van afrastering;
  • het uitvoeren van natuurtechnisch grondwerk;
  • het verwijderen en aanbrengen van duikers;
  • het uitvoeren van plantwerkzaamheden;
  • het aanbrengen van een faunapassage door een duiker;
  • aanpassen van houten stuw op landgoed Verwolde.
×
MENU