Diensten » Loonwerk » Bemesting

Mest

Sturris Laren B.V. uw partner in bemesting & meststoffen


Bouwlandbemesten en mesttransport

Sturris beschikt over een 25m3 mesttransporttank die voor de aan- en afvoer van mest kan dienen. Deze machine is uitgerust met weegapparatuur, bemonstering, satelietvalgapparatuur (GPS) en automatisch gegevensregistratie (AGR). Dit maakt de tank geschikt voor externe meststromen van mest.

De bouwlandbemester kan worden voorzien van een 5.5m brede bouwlandbemester. Door het aflaten van de banden komt de druk op de bodem overeen met een zelfrijder. Daardoor kan deze machine het aanvoeren, bemosteren en het uitrijden zelf verrichten.
Hieronder een impressie van het bouwlandbemesten met de 3 assige mest tank.

ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY, yt-remote-cast-installed, yt-remote-device-id, yt-remote-fast-check-period, yt-remote-session-app, YSC

Details bekijken


Vaste mest verspreiden

Voor het uitrijden van vaste mest gebruikt Sturris een mest (Tebbe) strooier.
Sturris verzorgt zowel het laden als het uitrijden van uw vaste mast. Voor meer informatie neemt u contact op.


Zoden- en bouwlandbemesten

Voor het bemesten van uw bouw- en of grasland gebruikt Sturris een Verveat hydro-trike. De Verveat is uitgerust met een 8 meter brede Vredo bemester.
Ondanks de tankinhoud van 14000 liter, is de draaicirkel van de machine maar 10 meter. Om insporing tot een minimum te beperken is de machine uitgerust met een luchtdrukwisselsysteem. Sturris Laren B.V. verricht graag de bemest werkzaamheden voor u.


Uitrijden vloeibare kunstmest

Voor het uitrijden van voelibare kunsmest gebruiken wij een amazone veldspuit met speciale doppen voor vloeibare kunstmest. Voordeel is de nauwkeurige verdeling, geen mest onder de afrastering!

×
MENU