Diensten » Sloopwerk

  • Sanering

Sloopwerk

Sloopwerk is vakwerk in de ogen van Sturris Laren. Het slopen van woningen, schuren, bedrijfspanden, etc. vraagt een specifieke aanpak. Deze aanpak begint al voor dat de sloop daadwerkelijk gaat geschieden. Te denken valt aan een asbestinventarisatie rapport. De daadwerkelijke asbestsanering kan Sturris Laren eveneens verzorgen.

Bij sloopwerkzaamheden komen er diverse afvalstromen vrij en deze dienen zorgvuldig uitgezocht te worden. Veelal wordt dit met containers afgevoerd richting onze eigen afvalinzameling.

→ Recente sloop projecten

Mocht u meer informatie over sloopwerk willen hebben? Neem gerust contact met ons op.

×
MENU