Diensten » Agrarisch loonwerk » Verzorging

Verzorging

Voor het behalen van een optimale oogst zijn de juiste bewerkingen van belang. Hieronder volgt een korte uiteenzetting in welke vormen Sturris Laren u van dienst kan zijn.


Spitten

Spitten is een kerende grondbewerking van de bovenste laag van de grond (bouwvoor). Hierbij wordt deze laag zodanig omgedraaid dat het onkruid en de eventueel opgebrachte stalmest of kunstmest onder de grond komt.

Achter deze spitmachine kan een zaaiwerktuig worden geplaatst, hierdoor kan er in één werkgang gewerkt worden. Sinds 2010 wordt er op deze manier maïs, granen en grassen gezaaid.

Eén van de foto’s in deze fotoserie is het resultaat te zien van een land dat gespit is en direct gezaaid is met maïs. Zichtbaar is het mooie vlakke zaaibed. Dit is belangrijk voor het bestrijden van het onkruid.

Bij deze werkzaamheden wordt de trekker voorzien van een GPS-systeem. Met behulp van dit systeem is de bewerking van de grond nog voordeliger. Te denken aan vermindering van overlap, voorkomen van onbewerkte plekken, tijdsefficiëntie en daarmee samenhangend lager dieselverbruik. Verder is er dankzij het satellietnavigatiesysteem een veel perfecter patroon van zaaibedbereiding te behalen doordat je een veel beter overzicht hebt over gehele perceel.

ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY, yt-remote-cast-installed, yt-remote-device-id, yt-remote-fast-check-period, yt-remote-session-app, YSC

Details bekijken


Ploegen

Tijdens het ploegen worden de restanten van het geoogste gewas met zijn wortels en opgeschoten onkruid ondergeploegd, waardoor die als meststof kunnen dienen. Ook wordt de grond losser, waardoor het zaaien gemakkelijker gaat en de bodemstructuur en afwatering verbetert.


Diepploegen

Met deze machine worden diepliggende grondlagen naar boven geploegd om de grond geschikt te maken voor andere gewassen en beter bewerkbaar te maken.


Kilveren

Het land laten kilveren zorgt er voor dat het land er egaler bijligt. In combinatie met laserapparatuur is het zelfs mogelijk de meest schuine percelen recht te krijgen óf onder hoek óf afschot te leggen. Een werk dat zich in de toekomst terugbetaalt.


Kopeg/zaaimachine

Grassen en granen worden veelal gezaaid met onze zaaicombinatie. Het gaat om kopeg gecombineerd met een zaaimachine. Het zaad wordt direct achter het grondbewerkingswerktuig over de volle breedte van de machine op gewenste diepte in een egaal zaaibed gebracht.


Schijvencultivator met zaaibak

Deze machine wordt gebruikt voor het inzaaien van maïsland met groenbemester. Het voordeel van deze machine is dat in één werkgang het land zaaiklaar gemaakt wordt en direct wordt ingezaaid.


Gewasbescherming

  • Onkruidbestrijding in gewassen
  • Ziektebestrijding in gewassen
  • Spuiten van vloeibare meststoffen

Bermbeheer

Klepelen is een drastische onderhoudswijze. Draaiende stalen cilinders maken alle begroeiing letterlijk een kopje kleiner. Het stukgeslagen maaisel blijft achter in de berm en verrijkt zo de bodem, waardoor een eenzijdige begroeiing ontstaat van gras. Sturris heeft in zijn machinepark de beschikking over een voor-,achtermaaier en tevens een maai- & zuigcombinatie. De laatste jaren worden deze machines ook ingezet om een bermen van de gehele gemeente Lochem glad te houden

×
MENU